Het moet rechter anders wordt het linker

Universele wetten

Sommige natuurwetten zijn vanzelfsprekend: We vooronderstellen deze natuurwetten. We kunnen ze niet aanpassen, we kunnen ze niet negeren, we kunnen ons er niet tegen verzetten.

Referenties

Home

Zwaartekracht wet
2e wet thermodynamica
Evolutietheorie
Causaliteitswet
Kennistheorie
Gedragsleer
Schopenhauer: Motieven
Er zijn andere natuurwetten zoals de Evolutietheorie.
Alhoewel sommige gelovigen de evolutietheorie ontkennen schijnen de soorten zich te evolueren volgens deze wetmatigheid.
In het misdaadcircuit geldt in ieder geval het adagium De wet van de sterkste.
De evolutietheorie geldt enkel op grote aantallen en over een hele lange tijd. De wet is eerder een rekenkundige waarschijnlijkheid.

Een andere heel belangrijke wet is die van de Causaliteit
Je kunt de causaliteitswet op 2 manieren beschouwen:
  1. Hoe onze hersenen werken: onze hersenen aanschouwen de wereld door de werking op onze zintuigen naar een materiële oorzaak terug te herleiden.
  2. Hoe materie en tijd de wereld construeren via de eindeloze keten van oorzaak en werking. Deze keten is alomtegenwoordig, gaat maar in één richting door de tijd en kan niet verbroken worden: Als de oorzaak intreedt moet de werking volgen.
    Zo ook: als het motief er is, moet de handeling volgen.
De eerste invalshoek is - onder andere - belangrijk voor de Kennistheorie,
De tweede invalshoek is - onder andere - belangrijk voor de Gedragsleer.

Wetten die door de mens opgesteld zijn, bezitten geen natuurlijke kracht: mensen moeten zelf die kracht bijzetten om de wet af te dwingen.

Dat is zeker zo met de strafwetten (Engels: Law Enforcement, verzwakt in het Nederlands: Wetshandhaving).