Het moet rechter anders wordt het linker

TBS


TBS betekent: Ter Beschikking Stelling.
Als een crimineel niet volledig toerekeningsvatbaar wordt beschouwd door een psychiater, dan kan de rechter besluiten om de gehele straf of een deel van de straf uit TBS te laten bestaan. Als er ook een gevangenisstraf wordt opgelegd, volgt de TBS-behandeling altijd na de gevangenisstraf.
Zoals al door Arthur Schopenhauer duidelijk beargumenteerd (Over straffen) dient een straf ter afschrikking, en kan een straf nooit samengaan met het verbeteren van de crimineel.

Referenties

Home

WiKi: TBS
TBS longstay
Schopenhauer: Over straffen
moordenaar wil TBS
TBS'er doodt opnieuw
Kinderporno in TBS-kliniek
Europees Hof laat TBS'ers vrij
Direct na ontsnapping overval
TBS roulette
Psychopaat vrij
Dossier Anne Faber

Dat er iets mis is met het oordeelvermogen en het inlevingsvermogen van de crimineel is overduidelijk anders had hij de misdaad niet begaan. Het verbeteren van de mens achter de crimineel had beter vr de misdaad plaats kunnen vinden. Als de misdaad al begaan is dienen andere potentile misdadigers afgeschrikt te worden. Het toekennen van TBS aan de crimineel vermindert de afschrikking.

Het is ook bijzonder inconsequent om eerst een gevangenisstraf op te leggen en die te laten volgen door TBS.
Iemand is f toerekeningsvatbaar en moet de volle consequenties van zijn volledig bewuste gedrag dragen, f iemand is verminderd of niet toerekeningsvatbaar en zijn gedrag kan hem/haar niet aangerekend worden. In het laatste geval is volgens de gehanteerde logica het opleggen van een gevangenisstraf een vorm van wraak.

De meeste rechtstaten kennen niet zoiets als TBS. Iedere gek wordt net zo gestraft als volledig toerekeningsvatbaren.
En zo hoort het ook, want de straf dient altijd enkel ter afschrikking. De mens wordt niet gestraft maar zijn daad. Een levenslange gevangenisstraf of de doodstraf dient ook nog eens om de samenleving te beschermen tegen gevaarlijke gekken.
TBS doet hier enorm afbreuk aan. De meeste "genezen" verklaarden plegen weer opnieuw dezelfde misdaad.
Door deze TBS-behandeling vallen onnodig honderden extra slachtoffers in de samenleving omdat een psychiater een gevaarlijke gek "genezen" heeft verklaard. De psychiater wordt daar in het geheel niet op afgerekend. Was dat wel zo dan zouden ze niet zo snel TBS'ers op proefverlof sturen. De rechter gaat zelden in tegen het advies van de psychiater. Sterker nog: rechters besluiten soms tot het verlenen van een proefverlof tegen het advies van de psychiaters in.

60% van de TBS'ers blijkt onbehandelbaar (Longstay. Deze blijven de hele dure en softe TBS-behandeling krijgen, in plaats van dat deze TBS'ers een levenslange gevangenisstraf krijgen. Zie hieronder hoe soft een TBS-behandeling is:


Het TBS-systeem dient daarom in zijn geheel te worden afgeschaft. Het is in tegenspraak met de doelstelling van de afschrikking. Juist als criminelen minder of geheel niet toerekeningsvatbaar worden verklaard, zijn ze levensgevaarlijk. Ik waag te betwijfelen dat genezing mogelijk is. Verreweg de meeste tot TBS veroordeelden mogen nooit meer in de samenleving terugkeren.
Daaronder vallen in feite alle seksueel gedreven misdaden als lustmoorden, kindermoord, pedoseksualiteit, incest en verkrachting.