Het moet rechter anders wordt het linker

Strafvermindering wegens goed gedrag

Als een misdadiger door een rechtbank schuldig wordt bevonden aan een ernstige misdaad wordt een straf opgelegd. Deze straf dient zodanig zwaar te zijn dat andere potentiŽle misdadigers die een zelfde misdaad overwegen te plegen, worden afgeschrikt. Elke vermindering van deze strafmaat verzwakt het tegenmotief wat andere potentiŽle misdadigers moet afhouden van de misdaad.

Nu hebben het gevangeniswezen en de magistratuur samen bedacht dat als iemand meewerkt aan zijn resocialisatie, er strafvermindering kan worden toegekend. Als aan de toezichthoudende rechter een verzoek wordt ingediend voor strafvermindering wordt dat altijd toegekend.

Referenties

Home

Verhoging strafmaat
Ferdi E. vrij
Volkert van der G. vrij
Vonnis Volkert
Eerst waren dat een paar maanden.
Deze paar maanden zijn verworden tot "officieel" ⅓ van de strafmaat.
Anno 2011 krijgt een gevangene al proefverlof na de helft van de strafmaat.
Ook als een gevangene zich als een beest gedraagt en ontsnapt, dan nog heeft hij "recht" op strafhalvering wegens "goed gedrag".

Hele kwalijke voorbeelden hiervan zijn:
  • Ferdi E., de koelbloedige ontvoerder en moordenaar van Gerrit-Jan Heijn.
    In december 1988 wordt hij veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en TBS. In augustus 2000 krijgt hij zijn eerste proefverlof. In plaats van 20 jaar en TBS zit hij 10 jaar gevangenisstraf uit, en na 2 jaar TBS wordt hij vrijgelaten. (Bovendien krijgt hij nog 700.000 gulden "achterstallige" WAO uitgekeerd).
  • Volkert van der G., de koelbloedige moordenaar van minister-president in spť Pim Fortuijn.
    Op 15 april 2003 wordt hij veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. In januari 2013 krijgt hij zijn eerste proefverlof. In plaats van 18 jaar zit hij 10 jaar gevangenisstraf uit. Hij heeft nooit meegewerkt aan de waarheidsvinding, hij en zijn pro deo advocaat - betaald door de staat - hebben zich altijd beroept op het zwijgrecht. Is dat goed gedrag?
Gezien dat het doel van een gevangenisstraf afschrikking is, en de strafmaat in overeenstemming moet zijn met de ernst van de daad, kan van strafvermindering geen sprake zijn. Goed gedrag moet worden verondersteld, en slecht gedrag zou extra bestraft moeten worden, in plaats van dat goed gedrag beloond wordt (terwijl er helemaal niet gecontroleerd wordt of gevangenen zich daadwerkelijk goed gedragen hebben, ze krijgen altijd strafvermindering).
Dit alles in de waan dat gevangenisstraf dient ter resocialisatie terwijl dit na de straf plaats moet vinden, en niet tijdens de straf.

Gezien de enorm ernstige misdaden van Ferdi E. en Volkert van der G. hadden deze beiden de doodstraf moeten krijgen. Aangezien die niet meer wordt uitgevoerd, moet levenslange gevangenisstraf van toepassing zijn. Als je dat vergelijkt met de huidige realiteit van strafvordering is hier sprake van zwaar onbehoorlijke rechtspraak waar ik met deze site iets tegen wil doen. Er is anno 2014 - zeker nu Volkert van der G. vrijgelaten wordt - nog steeds enorme onrust in de samenleving over zijn vrijlating. In de ogen van veel Nederlanders is 12 jaar effectieve gevangenisstraf veel te laag voor zo'n samenlevings ontwrichtende, koelbloedige, terroristische moord. Hierbij het verweer van Frans Bauduin, de magistraat die verantwoordelijk wordt gehouden voor deze lage straf: Vonnis Volkert. Het maakt mijns inziens overduidelijk dat rechters niet in lijn en niet in het belang van de samenleving een vonnis opleggen, maar geheel naar eigen individueel inzicht met als voornaamste feitenmateriaal de motieven, de rechten en de resocialisatie van de dader. Daar ben ik het volstrekt niet mee eens en zal dat met deze site pogen te onderbouwen.