Het moet rechter anders wordt het linker

Sharia

'Sharia' is het Islamitische begrip voor het Islamitische rechtssysteem (ook andere religies kennen hun eigen rechtssysteem maar die nemen een bescheidener plaats in).
De Sharia is een vrij letterlijke, in de praktijk gebrachte interpretatie van de voorschriften die uit de Koran voortkomen.
Er wonen bijna een miljoen Moslims in Nederland. Alle Moslims zijn onderworpen aan de Sharia.
Vele Moslims zouden graag de Sharia als enig rechtssysteem zien, maar tot die tijd zijn ze gebonden om zich aan het rechtssysteem van het land te houden waar ze in wonen.

Referenties

Home

Sharia
Islam als staatsgodsdienst
Islam in Nederland
Religieuze politie
Verkrachte krijgt stokslagen
Iraanse doet hoofddoek af
In 2050 Europa Islamitisch
In veel andere landen op de wereld is dat onderscheid er niet meer, en zijn andersgelovigen ook gehouden aan de Sharia. Dat zijn de landen waar de Islam als staatsgodsdienst heerst. Dat zijn precies ook de landen waar veel van onze Islamitische medelanders vandaan komen. Vandaar dat de Sharia op deze site een aandachtspunt is, temeer daar er een duidelijke tendens is dat steeds meer landen de Sharia omarmen als enig rechtssysteem. Indonesia (270 miljoen inwoners) is daar een tekenend voorbeeld van. 40 jaar geleden was nog weinig tot niets te merken van de Islam op het straatbeeld, tegenwoordig draagt elke vrouw een hijab en is de Sharia ingevoerd als enig rechtssysteem. Turkije (80 miljoen inwoners) lijkt te gaan volgen. Zoals bekend was Iran (Perzië) (80 miljoen inwoners) altijd een tolerant land (ook niet ideaal met de Sjah als graaier), totdat de ayatollah's in 1979 de macht grepen. Net zoals in Indonesia en Maleysia ziet de Religieuze politie er op toe dat de Sharia op straat wordt gehandhaafd (Iraanse doet hoofddoek af).

Er zijn wel veel overeenkomsten tussen de Sharia en de Westerse rechtssystemen, zoals "gij zult niet doden, gij zult niet stelen", maar de verschillen zijn toch wel veelbetekenend, en die verschillen zijn vooral - buiten de barbaarse, middeleeuwse straffen die toegepast worden - gelegen in levensbeschouwelijke en emancipaire zaken:

Westerse rechtssystemen Sharia
Vrijheid van godsdienst Ridda: Op het verlaten van de Islam staat de doodstraf
Kinderen worden vrij van religie geboren en kunnen zich later bekeren tot een religie Fitra: ieder kind wordt als Moslim geboren
Draag elke kleding die je wilt (of zelfs niets) Er zijn kledingsvoorschriften, vooral voor de vrouw (ook niet-Moslima's) die haar schoonheid enkel voor haar man moet bewaren
Iedereen mag getuigen Niet-Moslims mogen niet getuigen tegen Moslims
De getuigenissen van mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig De getuigenis van twee vrouwen staat gelijk aan de getuigenis van één man
Polygamie is niet toegestaan Een Moslim mag met maximaal 4 vrouwen tegelijk gehuwd zijn, een Moslima mag maar met één man tegelijk gehuwd zijn
Een meerderjarige (18 jaar en ouder) mag geen seks hebben met een minderjarige (jonger dan 16) Mohammed trouwde op 50-jarige leeftijd met Aïsja toen ze 7 was en had seks met haar toen ze 9 was.
In de Koran is het toegestaan om met kinderen die nog niet geslachtsrijp zijn, seks te hebben.
Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardige huwelijkspartners Een Moslim mag ook een niet-Moslima huwen, een Moslima moet een Moslim huwen
Prostitutie is strafbaar Een Moslim mag tijdelijk huwen, van 1 uur tot 99 jaar, tegen betaling
Echtscheiding is een privé aangelegenheid Een Moslim kan probleemloos scheiden, een Moslima enkel met een goede reden, voor een rechtbank te bewijzen (met getuigen)
Overspel is een privé aangelegenheid Op overspel door de vrouw staat 100 stokslagen of de doodstraf (door steniging)
De verkrachter wordt gestraft De verkrachte vrouw krijgt 100 stokslagen of de doodstraf (door steniging)
Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardige erven Zonen erven ⅔, Dochters ⅓, Weduwe ⅛
Vrijheid van seksuele geaardheid Op homoseksueel gedrag staat de doodstraf
Drinken van alcohol staat vrij Op drinken van alcohol staat 80 stokslagen
Het staat vrij om God te beledigen (vloeken / Life of Brian) Fatwa: Moslims mogen iemand vermoorden die Allah of de Profeet beledigt

Conclusie (wat mij betreft): de Sharia moeten we niet willen. Ik vind veel mis met de Nederlandse strafvordering, maar daar gaat de Sharia ons niet bij helpen.