Het moet rechter anders wordt het linker

Rechterlijke macht

Rechters worden voor het leven benoemd. Zij kunnen wegens incompetentie door niemand ontslagen worden: Ontslag rechters onmogelijk.

Dit is een grove tekortkoming in Montesquieu's Trias Politica. Het was uitstekend dat de rechterlijke macht niet door de regering kan worden be´nvloed, maar het functioneren van rechters moet door de bevolking kunnen worden beloond dan wel afgestraft zoals ze dat ook kunnen bij de andere 2 machten. Burgers kiezen de volksvertegenwoordiging die de regering controleert. Analoog daar aan zou er een door de burgers ingesteld instituut moeten zijn die de rechterlijke macht controleert.
Zo een instituut moet dan ook een motie van wantrouwen kunnen indienen om een rechter te ontheffen uit zijn ambt. Veel burgers zijn tegenwoordig geschokt om te constateren dat zware misdaden niet worden afgeschrikt met zware straffen. Rechters laten zich in hun vonnis ten onrechte leiden door medelijden en begrip voor de spijt hebbende crimineel (verzachtende omstandigheden), door overwegingen met betrekking tot zijn re´ntegratie in de samenleving en door menselijke fouten van politie en justitie tijdens het proces. Terwijl hun doelstelling zou moeten zijn om de samenleving te beschermen tegen misdaden middels een rechtvaardig vonnis. Dit nieuwe instituut (een 3e kamer) ziet er op toe dat rechters hun prioriteit juist hebben, en zo niet, dan zal de rechter voor het leven uit zijn ambt worden ontheven.

Referenties

Home

Rechterlijke macht
Trias Politica
Ontslag rechters onmogelijk
Motie van wantrouwen
Wetboek van Strafrecht
BurgercomitÚ tegen onrecht
Politieke moord: levenslang
Advocaat ronselt crimineel
Schietende agent veroordeeld
Rechter discrimineert PVV
Rechters corrupt video
Rechters corrupt Civis Mundi
Rechters corrupt 2

Het Wetboek van Strafrecht moet aangepast worden om de wettelijke rechten van de crimineel tot een uiterste minimum te beperken. De schuldvraag: het zoeken en vinden van feiten, alibi, motieven, enz. zou alle aandacht moeten krijgen, en niet het minutieuze zoeken naar menselijke fouten in het strafproces.
Menselijke fouten moeten worden gecorrigeerd en vooroordelen moeten worden ontmaskerd.
Als alle onregelmatigheden zijn opgeheven kan het strafproces vervolgen.

De koelbloedige politieke moord op Pim Fortuijn in 2002 door Volkert van der G. wordt slechts bestraft met 18 jaar gevangenisstraf. Dat betekent dat Volkert in 2012 al proefverlof krijgt. De samenleving zou de rechter die dat vonnis opgelegd heeft, levenslang moeten ontheffen uit zijn ambt: Volkert van der Graaf op proefverlof

Hoe wordt je rechter

Nu functioneren rechters als halfgoden: zij bepalen het lot van de terechtstaande crimineel en vooral het lot van alle potentiŰle slachtoffers die deze rechter maakt door de straf te licht te maken: vooral gelijkgeaarde criminelen weten welke (lichte) straf hen te wacht staat in combinatie met een hele kleine pakkans. De rechter lijkt enkel oog te hebben voor de verzachtende omstandigheden van de crimineel, de gemaakte fouten door politie en OM (waar de Pro Deo advocaat kien op is), en zijn kans om te re´ntegreren in de maatschappij.
Rechter wordt je zo goed als altijd door eerst advocaat te zijn, en 1 jaar bij te studeren voor rechter. Vrijwel alle rechters zijn dus eerst advocaat geweest.
De rechtenstudie is de makkelijkste academische studie: Als je een academische titel wilt bereiken is dit de makkelijkste weg, in tegenstelling tot natuurkunde, wiskunde, econometrie, filosofie (iedereen met een beetje doorzettingsvermogen kan Mr worden). Er zijn dus erg veel studenten die voor de Rechten studie kiezen. Na 4 jaar kun je jezelf Meester in de Rechten (Mr) noemen, afwijkend van alle andere academische richtingen waarna je jezelf Doctorandus (Drs) mag noemen.
Generaliserend stel ik dat mensen die een studie kiezen die komt vanuit een ideaal, betere rechters zullen zijn. Filosofie is zo'n studie. Daarin gaat het er niet om wat er in de wet staat (dat kan iedereen leren en/of opzoeken), maar wat de doelstelling/intentie is van een maatregel.

Facilitator

Rechters zouden eerder als facilitator moeten functioneren: zij dienen toe te zien dat de rechtspraak ordentelijk, procedureel correct verloopt, dat de belangen van de samenleving en de verdachte optimaal door het OM worden vertegenwoordigd, en dat de verdachte alle middelen krijgt om zijn verdediging te voeren (Pro Deo advocaten horen daar wat mij betreft NIET bij, iedereeen moet zijn eigen verdediging voeren of zelf een advocaat betalen).
Een rechter (en zijn team) bepalen uiteindelijk of iemand schuldig is of niet (een tussenweg is er niet). Ik vind niet dat ondeskundigen dit moeten beoordelen.
Een jury bepaalt de strafmaat. Deze jury bestaat net zoals in de USA uit willekeurig geselecteerde burgers als representatie van de samenleving. Zij weten beter dan een rechter wat in de samenleving leeft. Er is natuurlijk een ondergrens en een bovengrens aan een straf van een bepaald delict.
Deze ondergrens en bovengrens zouden moeten worden bepaald door de eerder genoemde 3e kamer, als gekozen representanten van de samenleving.

Anonimiteit

In tegenstelling tot de huidige ethiek van openbaarheid vind ik het onverantwoord dat rechters in toga, en public, hun werk moeten doen. Steeds meer blijken ze bedreigd te worden vanwege hun uitspraken
Enkel de 3e kamer beoordeelt hun uitspraken, en kan overgaan tot een motie van wantrouwen tegen deze rechter, die zal leiden tot ontslag.
Het lijkt er soms op dat rechters hele softe uitspraken doen die vooral in het belang zijn van de verdachte en niet in het belang van de samenleving.
Een rechter moet een keihard vonnis kunnen vellen zonder dat hij/zij bang hoeft te zijn van repercussies van de veroordeelde, en dat is niet gewaarborgd als de rechter en face met naam en toenaam dit vonnis velt. (Het is niet alleen vrouwe Justitia die geblinddoekt moet zijn omdat ze een objectief oordeel moet vellen, maar de verdachte moet ook geblinddoekt zijn om niet de rechter die een keihard vonnis heeft geveld, te wraken)