Het moet rechter anders wordt het linker

Openbaar vervoer geweld

Mensen zoals jij en ik hebben soms gekozen om het publieke beroep uit te oefenen van buschauffeur, treinconducteur, controleur.
Die hebben er van te voren vast niet bij stil gestaan dat ze bij het uitvoeren van hun werk voor hun leven zouden moeten vrezen (daar worden ze echt niet navenant voor betaald).

Referenties

Home

Conductrice mishandeld
Actie conducteurs
Werkelijke straffen
Verreweg de meeste mensen vinden het normaal om te betalen voor het vervoerd worden van A naar B. Als de controle bijna 100% zou zijn zou niemand het in zijn hoofd halen om zonder geldig vervoersbewijs te gaan reizen met het OV. Maar juist omdat die controle veel te mager is (conducteurs controleren vaak niet in de avonduren om die reden), zien zwartrijders hun kans. De kans dat ze betrapt worden schatten ze erg laag in. Des te zuurder als ze toch betrapt worden, waarna er een onbeheersbaar proces ontstaat tussen iemand die zijn werk doet en iemand die in overtreding is. Meestal houdt de overtreder zich in, maar als het de overtreder niet aanstaat en de controleur fysiek duidelijk minder sterk is, is het voor sommige mensen een te grote verleiding om hun frustratie terstond bot te vieren. Het gevolg voor de ambtenaar is meestal voor het leven. Die komt lichamelijk nog wel over de verwondingen heen maar psychisch nooit meer.

Het grote probleem - zoals altijd - zit in de strafmaat en de pakkans. De pakkans is klein en de strafmaat is klein, HET recept voor criminaliteit.
Vrijwel alle instanties zoeken weer de oplossing in de pakkans: dus veel meer controle.
Daar is weinig mis mee behalve dat de kosten van meer controle worden afgewenteld op de goedwillende reizigers.
Terwijl als je de strafmaat veel groter maakt: - in dit geval voor een man die van een conductrice alle botten in het gezicht breekt terwijl ze enkel haar werk doet en hij er voor gekozen heeft om zwart te reizen - veel wat minder ethische personen af laat zien om zwart te willen reizen, en misschien wel 3× nadenkt om een ambtenaar in elkaar te slaan terwijl die enkel maar haar werk doet. In dit geval vind ik 10 jaar gevangenisstraf op zijn plaats. Dat staat in schril contrast met een boete van 200 en 20 uur werkstraf. Dat schrikt niet af.
Het zal altijd zo zijn dat er toch iemand weer opnieuw deze vreselijke daad zal begaan, en dan moet consequent de 10 jaar gevangenisstraf worden geist. Na elk incident weer schreeuwt iedereen om zwaardere straffen op geweld tegen publieke werkers, maar het gebeurt niet. Maar als het dan zou gebeuren zijn er altijd mensen die dit niet in verhouding vinden tot het gepleegde delict. Nou vind ik sowieso van wel, maar ook als het niet zo zou zijn. zou iedereen het er over eens kunnen zijn dat het wl afschrikt. En dat is dan toch mooi meegenomen ...