Het moet rechter anders wordt het linker

Roofmoord

Een roofmoord is een moord die het gevolg is van iemand bestelen door met een dodelijk wapen te dreigen.
Soms is er geen vooropzet om iemand te doden maar is dat het gevolg van het verzet van het slachtoffer: een rechter zou dan kunnen oordelen dat het daarom doodslag is. Maar de dreiging is wel degelijk met de dood, en de misdadiger heeft wel degelijk met voorbedachten rade een dodelijk wapen meegenomen met in ieder geval de intentie om met de dood te dreigen. Als de dood daarop volgt kan moeilijk worden volgehouden dat er geen opzet in het spel was.

Referenties

Home

Moord
Roofmoord
12 jaar cel voor roofmoord
11, 13 jaar cel voor roofmoord

Roofmoorden vinden voornamelijk plaats in winkels, benzinestations en banken, kortom daar waar zich veel contant geld bevindt.

Soms ook bij mensen thuis als de misdadigers het sterke vermoeden hebben dat daar veel waardevolle spullen te halen vallen.
De mensen worden soms gemarteld voor het verkrijgen van de vindplaats van de waardevolle spullen en/of de combinatiecijfers van de kluis.

Het komt uiteindelijk toch weer op het karakter van de misdadiger aan of hij bereid is om zijn dreigement uit te voeren. Heel wat misdadigers dreigen, en hebben nooit de intentie gehad om ook daadwerkelijk iemand te vermoorden. Als blijkt dat hun dreigement niet het gewenste effect heeft, vluchten ze. Diegenen die daadwerkelijk moorden, zijn gevoelloos en berekenend.

Roofmoorden zijn uitstekend te voorkomen door grote afschrikking (pakkans × strafmaat). Roofmoordenaars wegen doorgaans goed de te behalen buit af tegen de pakkans en de strafmaat. Aangezien de pakkans anno 2012 nog steeds vrij klein is (15%) en de strafmaat relatief laag (12 jaar gevangenisstraf, effectief 6 jaar) vinden er relatief veel roofmoorden plaats in Nederland, bijvoorbeeld 12 jaar cel voor roofmoord (effectief 6 jaar). In 2017 loopt hij weer vrij rond.

Roofmoordenaars mogen nooit meer in de samenleving terugkeren omdat het koele, berekenende misdadigers zijn die niet afgeschrikt worden door de pakkans × de strafmaat die ze uitstekend vooraf hebben meegewogen bij hun daad, en blijkbaar was die afschrikking niet toereikend.