Het moet rechter anders wordt het linker

Massamoord

Onder massamoord wordt verstaan het vermoorden van medewezens zonder dat er enig motief is om ieder individu te vermoorden. Het motief is tegen de groep gericht en heeft dan vaak een politiek, cultureel, racistisch en/of religieus motief.
Kenmerkend is dat massamoord vrijwel altijd plaatsvindt uit idealisme. De uit te moorden doelgroep voldoet niet aan het ideaalbeeld van de moordenaar(s).

Massamoord vindt elke dag in elke stad plaats in het slachthuis. Alle vermoorde dieren (koeien, varkens, kippen, geiten, schapen) hebben niets misdaan. Hun lichaam wordt geëxploiteerd. Verreweg de meeste mensen staan er geen seconde bij stil dat dit genocide is en dat deze dieren groot onrecht is aangedaan. Elke dag krijgen miljoenen onschuldige dieren de doodstraf.

In de hele geschiedenis van de mensheid heeft massamoord plaatsgevonden. De grote heersers der aarde hebben zich hier bijna allemaal schuldig aan gemaakt:
 1. Stalin (moord op ± 40 miljoen politieke vijanden)
 2. Mao Tse Dong (moord op ± 200 miljoen politieke vijanden)
 3. Adolf Hitler (± 500 miljoen oorlogsslachtoffers, genocide op ± 6 miljoen Joden, Zigeuners, zwakbegaafden)
 4. Pol Pot (Killing Fields met ± 2 miljoen vermoorde Cambodjanen)
 5. Rwandese genocide (racistische genocide van ± 1 miljoen Hutu & Tutsi)
 6. Milosevic, Mladic, Karacic (etnische zuivering van ± 7000 Bosnische moslimmannen)
 7. 9/11 (de aanslagen van 9 september 2001 op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij ± 3000 doden vielen)

Referenties

Home

Massamoord
Joseph Stalin
Mao Tse Dong
Adolf Hitler
Pol Pot
Rwandese genocide
Milosevic, Mladic, Karacic
Conventie van Genève
Terrorisme
9/11
Rote Armee Fraktion
RaRa
IRA
ETA
Alle Islamitische terreurorganisaties
Deze lijst is bij lange na niet uitputtend. Genocide vindt continu plaats. Het bekende spreekwoord luidt:
Doodt één persoon en je bent een moordenaar, doodt er een miljoen en je bent een groot leider.

De hele mensheid vinden er oorlogen plaats. In deze oorlogen worden miljoenen mensen gedood. Alhoewel de Conventie van Genève regels opstelt hoe zich te gedragen tijdens een oorlog, zijn er maar weinigen die zich hieraan houden. Enkele (de meest belangrijke) oorlogsmisdadigers worden aangeklaagd en veroordeeld. Éénmaal schuldig bevonden is de enige rechtvaardige straf de doodstraf.

Terrorisme

Terroristische aanslagen zijn altijd een reactie op gevoerd beleid van regeringen.
De bedoeling is zodanig te dreigen met nieuwe aanslagen dat die regeringen hun beleid aanpassen, bijvoorbeeld:
 1. Rote Armee Fraktion (verzette zich tegen het kapitalisme en imperialisme in West-Duitsland)
 2. IRA (verzette zich tegen de Engelse bezetting van Noord-Ierland)
 3. RaRa (verzette zich tegen samenwerking met racistische landen als Zuid-Afrika)
 4. ETA (strijdt voor een Baskische staat in Spanje)
 5. Alle Islamitische terreurorganisaties
Aan het ideaal is vaak al te zien hoe beperkt de omvang is van het terrorisme. Zo beperkte de RAF zich tot Duitsland. De IRA beperkte zich tot het Verenigd Koninkrijk en richtte zich uitsluitend tegen Engelse politici, politieagenten en militairen. RaRa beperkte zich tot het vernielen van bedrijven en heeft nooit een mensenleven gekost. De ETA keert zich enkel tegen Spaanse politici, politieagenten en militairen.

Daarentegen zijn de Islamitische terreurorganisaties over de hele wereld een serieuze bedreiging. Het doel is zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken: 9/11, Aanslag in Bali, Aanslag in Mumbai.
Hierbij vallen ook vele Moslim doden, het schijnt de terroristen niet uit te maken. Vaak komen ze er zelf ook bij om het leven (zelfmoordaanslagen).

Daar waar terroristen niet terugdeinzen om dodelijke slachtoffers te maken kan maar één straf volgen: de doodstraf.
Het is natuurlijk overduidelijk dat hier de doodstraf niet bedoeld is om af te schrikken, maar om gevaarlijke gekken definitief uit te schakelen. Zoals Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh: die wilde zelf ook omgebracht worden maar werd slechts in zijn been geschoten.