Het moet rechter anders wordt het linker

Lustmoord

Met lustmoord wordt het doden van een medewezen met voorbedachten rade bedoeld waarbij er sprake is van een (seksuele) Dwangneurose.
Vaak zullen er voorafgaand aan de moord seksuele handelingen zijn gepleegd.
Het Libido speelt hierbij een grote rol. Zie ook Stalking.

Het valt niet mee om lustmoordenaars af te schrikken van de daad. Het Libido geeft de sterkste motieven tot een daad. Een door de rechtshandhaving in te stellen en te handhaven tegenmotief (pakkans × strafmaat) dient dan ook enorm groot te zijn (bijvoorbeeld de doodstraf of anders toch minstens levenslange gevangenisstraf), en zelfs dan zullen er zijn die zich zelfs door afschrikking niet tegen zullen laten houden.

Als de schuld onomstotelijk is aangetoond, is het onverantwoordelijk bestuur om deze lustmoordenaar ooit weer in de samenleving te laten terugkeren aangezien genezing niet waarschijnlijk is, en daardoor de kans op nieuwe slachtoffers groot.

Referenties

Home

Moord
Lustmoord
Seriemoordenaar
Dwangneurose
Libido