Het moet rechter anders wordt het linker

Dierenmoord

Het vermoorden van dieren is de meest vanzelfsprekende zaak voor verreweg de meeste mensen.
Mensen kopen in de supermarkt een biefstuk, drumsticks, een hamburger en een frikadel bij McDonalds, zonder zich ook maar één moment af te vragen welk dierenleed hieraan vooraf is gegaan. Het meest schrijnend is als deze zelfde mensen moord en brand schreeuwen over mensenrechten als een kindermoordenaar wordt geëxecuteerd.

Aantal vermoorde dieren in Nederland in 2017 CBS: slachtingen
Kippen Varkens Koeien Schapen Geiten
± 566.000.000 ± 15.200.000 ± 2.160.000 ± 537.000 ± 137.000
± omdat elk leven er één is en er toe doet (ik ga af op het CBS, nauwkeuriger weet ik het niet).

Referenties

Home

Dierenmishandeling
Dierenrechten
Partij voor de dieren
CBS: slachtingen
Ritueel slachten
Hogere straffen
Anno 2012 nog steeds te laag

De monotheïstische godsdiensten (Christendom, Jodendom, Islam) zijn alle gebaseerd op het Oude Testament. Hierin is het dieroffer vanzelfsprekend. Hoe dieren Koosjer, Halal geslacht moeten worden staat uitgebreid beschreven. Het dier dient onverdoofd de keel te worden doorgesneden waarna het doodbloedt, onder de woorden: Bismillah, Allahoe Akhbar. Ik vind dat mooi en goed. Maar dat was natuurlijk bedoeld voor eigen gebruik, en niet in een slachthuis. Het leven dient geëerd te worden, en opoffering is mooi met daarbij de gedachte dat het dier moet sterven opdat wij verder kunnen leven. Maar dan moet je het ook zelf slachten anders telt het niet, dan koop je een stuk vlees in de supermarkt. Als een slachter in een Islamitisch slachthuis elke dag 200 dieren vermoordt dan telt het niet dat je dat 200 × uitspreekt.
In het Hindoeïsme en het Boeddhisme is het doden van dieren niet toegestaan (het 4e gebod: dood geen levend wezen).

Alle dieren hebben een zenuwstelstel en zijn daarom in staat om pijn te voelen. Pijn is dan ook heel zinvol omdat het dier beseft dat het organisme gevaar loopt. Bij de pijnen die door een externe oorzaak ontstaan zal het dier van de pijnbron af bewegen. Dieren weten instinctmatig al wat pijn zal gaan veroorzaken en mijden al het gevaar als ze een pijnbron waarnemen.

Zoogdieren hebben het meest geavanceerde zenuwstelsel en zullen dus pijnen het meest intensief van alle diersoorten ervaren.
Dit zijn de dieren die het dichtst bij de mens staan. Hun pijnsensatie zal niet veel minder zijn.
Varkens, koeien, schapen en geiten zijn zulke zoogdieren en ondergaan heel veel pijn en angst als ze vermoord worden omdat wij ze graag op willen eten.
Nu houd ik ook van dieren (mosselen, garnalen, blinde vinken) dus schijnheil is mij niet vreemd. Toch sta ik stil bij het onnoemelijk immense, onzichtbare, stilgezwegen, vergoeilijkte leed wat elk jaar weer miljarden dieren moeten doorstaan, en dat enkel omdat wij ze graag op willen eten. Wat mij betreft mag hun dierenwelzijn tot en met hun dood veel meer 'kosten' dan wat het nu doet (nu lijkt enkel de laagste prijs de 'menselijke' maat te zijn / de dierlijke maat is minstens 2× zo hoog).

De kans dat dierenbeulen strafrechtelijk worden vervolgd is niet zo groot omdat het voor de strafvervolging geen prioriteit heeft.
De strafmaat is daarom ook veel te laag.

De maximum straf op dierenmishandeling is 2 jaar gevangenisstraf. Voor zover mijn archief reikt is die straf nog nooit toegekend. De enige straffen die ik ken zijn geldboetes en taakstraffen. Iets anders is in Nederland nog nooit door een rechter uitgedeeld.

Als er een zeer besmettelijke ziekte onder huisdieren (kippen, koeien, varkens, schapen, geiten, konijnen) uitbreekt, dan worden deze dieren met miljoenen tegelijk 'geruimd'. Dat betekent vergast, waarna de lijken in containers worden gegooid met grijparmen en daarna zinloos verbrand. Die beelden vergeet ik nooit meer.
Het vlees van deze besmette dieren zouden we nog steeds kunnen eten, maar dat is natuurlijk commercieel niet meer aantrekkelijk ...
Vergelijk dat eens met de Holocaust tijdens de 2e wereldoorlog. Daar zijn we nog steeds van getraumatiseerd, en terecht.
Ik zie dan niet zoveel verschil met hoe we met onze dieren omgaan, maar de meeste mensen kunnen deze beide werelden 'perfect' scheiden ...