Het moet rechter anders wordt het linker

Moord

Met moord wordt het doden van een medewezen met voorbedachten rade bedoeld. Als voorbereidende handelingen zijn gepleegd om de dood van het andere medewezen mogelijk te maken en om alle sporen uit te wissen die het verband tussen de dader en de dood leggen, spreekt men van moord (in tegenstelling tot doodslag waarin geen sprake is van voorbedachten rade).

Referenties

Home

WiKi: Moord


Voor massamoord, lustmoord, roofmoord, doodslag, crime passionel, euthanasie, abortus en dierenmoord zie de sub hoofdstukken.