Het moet rechter anders wordt het linker

Verminking

In de Westerse samenleving komt boosaardige, opzettelijke verminking van een andere persoon eigenlijk nauwelijks voor.

In Pakistan en India komt het regelmatig voor dat een man die door een vrouw afgewezen wordt, uit wraak de vrouw vreselijk verminkt door zoutzuur, salpeterzuur, koningswater of een andere bijtende vloeistof in haar gezicht te gooien. Het gezicht van de vrouw lost dan grotendeels op, wat de vreselijkste verminkingen geeft. Zelfs als de vrouw tientallen cosmetische operaties ondergaat, zal de verminking de rest van haar leven zichtbaar blijven.

Referenties

Home

Zoutzuur aanvallen
Mannenbesnijdenis
Vrouwenbesnijdenis
Ayaan Hirsi Ali
Wat mij betreft kan daar maar één straf op volgen, en dat is de doodstraf. Het argument daarvoor is, dat de daad blijkgeeft van een onmetelijk egoïsme met nauwelijks enig inlevingsvermogen. De kans op herhaling van een andere vreselijke misdaad is dan ook te groot om deze persoon nog in de samenleving toe te laten. Bij een levenslange gevangenisstraf is de kans groot dat hij zijn medegevangenen ook iets vreselijks aan zal doen.

Een andere, veel voorkomende verminking is de besnijdenis.
Bij mannenbesnijdenis is het motief van de verminker een culturele/religieuze (vaak is dat lastig te scheiden). Het oorspronkelijke motief uit de Middeleeuwen is waarschijnlijk geweest dat het de hygiëne bevordert omdat er geen smegma meer kan ontstaan tussen de eikel en de voorhuid.
Aangezien dat bij mannen nauwelijks gevolgen heeft bij het volwassen worden, is het mogelijk om die verminking door de vingers te zien. Maar stel dat de besneden jongen dat helemaal niet wenselijk vindt als hij volwassen is, dan kan dat niet meer ongedaan gemaakt worden. Uit dat oogpunt zou het toch verboden moeten worden. Een passende straf laat ik open voor discussie.

Besnijdenis bij jonge meisjes is een zeer ernstige verminking aangezien het voor deze meisjes voor de rest van hun leven de kans op plezier in seks teniet doet.
Het motief van de verminker is dan ook een geheel andere dan bij een mannenbesnijdenis, alhoewel ook ingegeven door cultuur/religie en is een ernstige uiting van vrouwenonderdrukking, namelijk met de besnijdenis van de clitoris wordt gepoogd om overspel door de vrouw niet meer interessant voor de vrouw te maken.
Bekend geval is Ayaan Hirsi Ali die van vrouwenbesnijdenis een politiek onderwerp gemaakt heeft.
De straf voor de verminker dient dan ook een zware te zijn, in Nederland is de maximum straf 12 jaar gevangenisstraf.
Vaak wordt Vrijheid van Godsdienst aangevoerd als excuus. Nou is Vrijheid van Godsdienst sowieso al een overbodig grondrecht omdat Vrijheid van Meningsuiting en Vergadering de Vrijheid van Godsdienst in zich besloten heeft. Laat duidelijk zijn dat het recht op lichamelijke integriteit vele malen zwaarder weegt dan de Vrijheid van Godsdienst, temeer die Vrijheid van Godsdienst enkel maar geldt voor de verminker, en de verminkte daar helemaal niets aan heeft (die is duidelijk slachtoffer).