Het moet rechter anders wordt het linker

Seksueel Misbruik

Onder Seksueel Misbruik worden vele typen misdaden met een seksueel karakter gedacht.
Het Libido is een heel sterk motief, en de dader is moeilijk van zijn daad af te brengen.
Om potentiële daders van misdaden met een seksueel karakter af te schrikken dient de pakkans hoog en de strafmaat hoog te zijn.

Verkrachting

Verkrachting is het ongewenst binnendringen van het lichaam van een ander levend wezen (meestal met seksuele intentie).

Verkrachting is vaak een uiting van een combinatie van frustratie (de toenadering wordt niet gewaardeerd) en macht (door fysiek geweld afgedwongen). Alhoewel de lichamelijke klachten snel kunnen overgaan kan het slachtoffer levenslang psychische schade ondervinden.
De huidige strafmaat ligt tussen de 2 à 3 jaar gevangenisstraf. Dat betekent in de praktijk dat een verkrachter na 1 tot 1½ jaar weer vrijkomt.
In een peiling onder het Nederlandse publiek blijkt dat het merendeel van de bevolking de straffen voor verkrachting veel te laag vindt. 70% is voor een minimale straf van 10 jaar.

Referenties

Home

Seksueel Misbruik
Het Hofnarretje
Zwemleraar Benno L.
Incest Detlef S.
Libido
Verkrachting
Prostitutie
Loverboy
Vrouwenhandel
Saban B.
Gelegaliseerde pedoseksualiteit
Lagere straf pedoseksueel
Dossier Anne Faber
De bewijslast is vaak lastig, vooral als dader en slachtoffer al vóór de verkrachting een seksuele relatie hadden.
Het is daarom wel van belang dat de verkrachting onomstotelijk bewezen is.

Pedofilie

Onder Pedofilie wordt verstaan dat een volwassene zich seksueel aangetrokken voelt tot een kind dat nog niet geslachtsrijp is.
In het verleden en tegenwoordig nog in andere culturen wordt over het seks hebben met jonge kinderen verschillend geoordeeld: Gelegaliseerde pedofilie
In de Westerse culturen is pedofilie (de geaardheid) niet strafbaar maar pedoseksualiteit (de daadwerkelijke seksuele handelingen) strafbaar, evenals het maken en/of in het bezit hebben van kinderpornografisch materiaal.
Pedoseksualiteit is in wezen niet anders dan Heteroseksualiteit en Homoseksualiteit. De geslachtsdrift is net zo sterk.
Als pedoseksuelen hun geslachtsdrift kunnen beheersen kan ze niets verweten worden. Als ze echter tot daden overgaan dienen ze voorgoed opgesloten te worden. Dit moet niet als een levenslange gevangenisstraf gezien worden maar als een definitieve verbanning uit onze samenleving. Hun verblijf in de inrichting moet dan binnen soberheid zo aangenaam als mogelijk gemaakt worden.
Onze huidige strafvordering geeft zware kinderverkrachters echter lichte strafjes, en laat ze vervolgens weer wonen naast de slachtoffertjes. Zo niet, dan krijgen ze een nieuwe identiteit en worden geplaatst in een kinderrijke buurt terwijl de ouders van de kinderen die daar leven niets van het grote gevaar weten waar onze overheid ze in brengt.
Pedofielen hebben een grote voorkeur voor beroepen die de omgang met grote groepen kinderen noodzakelijk maken zoals kinderoppas, badmeester, sportinstructeur, priester, leraar, speeltuinbeheerder. Vrijwel altijd blijken betrapte pedoseksuelen deze beroepen te hebben.

Incest

Onder Incest wordt verstaan seksuele handelingen tussen bloedverwanten. Zolang dat volwassenen zijn, valt dat buiten de strafvervolging. Als dit echter gebeurt met een kind onder de 18 jaar, is dit strafbaar. Eigenlijk wordt voor de strafvervolging geen onderscheid gemaakt tussen incest en pedoseksuele handelingen. Toch is incest ethisch gezien veel kwalijker. Incest is de meest verwerpelijke daad omdat een kind 4 keer door degene wordt verraden die onvoorwaardelijk en onherroepelijk van het kind zou moeten houden en alles zou moeten doen om het kind te beschermen:
  1. Het kind zou uit liefde verwekt moeten zijn
  2. Het kind zou beschermd moeten worden tegen misbruik
  3. Het kind zou met het geleden leed bij de ouders troost moeten kunnen vinden
  4. Het kind zou in een beschermde omgeving moeten kunnen herstellen
Deze persoon mag nooit meer als ouder fungeren. Genezing is ondenkbaar. Ook deze persoon moet als een actieve pedoseksueel worden beschouwd en voorgoed uit de samenleving verbannen worden.

Prostitutie

Onder Prostitutie wordt verstaan het aanbieden van seksuele handelingen tegen betaling.
Het gezegde is dat prostituée het oudste beroep van de wereld is. Seks is voor verreweg de meeste wezens de belangrijkste behoefte. Vandaar dat er altijd mensen zullen zijn die aan die behoefte geld willen verdienen: pooiers, loverboys, prostituées, vrouwenhandelaren en de pornografische industrie.
Enkel als minderjarigen hierbij betrokken zijn of als van dwang sprake is, valt het binnen de strafvordering. Vaak is dat lastig omdat de prostituées zelf aangeven dat vrijwillig te doen, en verder volledig afhankelijk zijn van hun pooier / loverboy / vrouwenhandelaar.

Vrouwenhandel

Vrouwenhandel is vrijwel altijd bedoeld om veel geld te verdienen aan prostitutie. Vrouwen worden dan gelokt om een leuke baan in het buitenland aan te nemen. Als ze éénmaal in het buitenland zijn wordt hun paspoort afgepakt en worden ze achter het raam gezet.
Bekend geval is Saban B..