Het moet rechter anders wordt het linker

Misdaden


De mening van mensen wat een misdaad is en wat niet, verschilt per mens en per cultuur.
In het Wetboek van Strafrecht staat beschreven wat volgens de wetten van de betreffende staat een misdaad is. De mensen die zich binnen de grenzen van deze staat begeven hebben zich te houden aan de wetten van het land. Zoniet, dan worden zij wettelijk vervolgd.

Referenties

Home

Misdaad
Wetboek van Strafrecht

Grofweg kunnen de misdaden in de volgende hoofdcategorieën worden ingedeeld:
  • Misdaad tegen de lichamelijke integriteit;
  • Misdaad tegen het eigendom;
  • Misdaad tegen de vrijheid.
En alle combinaties van deze misdaden in één handeling.

Zie voor details bij de verdere onderverdeling binnen 3.