Het moet rechter anders wordt het linker

Wetboek van Strafrecht

Het Wetboek van Strafrecht beschrijft alle handelingen die strafbaar zijn gesteld met daarbij vermeld de zwaarst mogelijke straf. Bij de op deze site genoemde misdaden zal hieraan worden gerefereerd.

Wetboek van Strafvordering

Het Wetboek van Strafvordering gaat over de gevolgde procedure in het strafproces.

Referenties

Home

WiKi: Wetboek van Strafrecht
Ovh: Wetboek van Strafrecht
WiKi: Wetboek van Strafvordering
Ovh: Wetboek van Strafvordering
Vormfout: fout in de procedure
Niet-ontvankelijk
Onrechtmatig verkregen bewijs
Veroordeelden ontlopen massaal straf
Amateuristisch dus lagere straf

Vormfouten

Als er fouten in de procedure worden gemaakt (zogenaamde 'vormfouten') zal de rechter dit in zijn vonnis laten meewegen. Kleine fouten leiden tot strafvermindering en grote fouten leiden tot de zogenaamde niet-ontvankelijk verklaring waarna vrijspraak volgt.

Termijn overschreden

Als termijnen worden overschreden waarbinnen de dagvaarding of het hoger beroep binnen had moeten zijn, kan de rechter niet-ontvankelijk verklaren.

Fouten in opsporing en/of vervolging

Fouten in de opsporing en/of in de vervolging kunnen leiden tot strafvermindering of zelfs vrijspraak.
Voorbeelden daarvan zijn onrechtmatig verkregen bewijs zoals huiszoeking of telefoontap zonder rechtelijke machtiging.

Fouten in de dagvaarding

Kleine fouten in de dagvaardingen kunnen leiden tot de zogenaamde niet-ontvankelijk verklaring. De officier van justitie kan dan wel een nieuwe dagvaarding indienen.

Adviezen ter verbetering

In de loop der jaren is in het strafvorderingsproces de focus compleet gaan liggen op de rechten van de crimineel. Dat is niet de doelstelling van de strafvordering. De doelstelling is een samenleving te waarborgen die gevrijwaard is van criminaliteit. Dat doe je niet door voor strafvermindering of vrijspraak te pleiten bij de eerste de beste gemaakte fout door een justitie ambtenaar. Deze jurisprudentie moet helemaal teruggedraaid worden.
Het is maatschappelijk absoluut onacceptabel dat criminelen minder straf krijgen of zelfs vrijgesproken worden vanwege fouten van ambtenaren.

Als vormfouten worden gemaakt moeten die gecorrigeerd worden en als dat niet meer kan, moet het proces overgedaan worden.
De verantwoordelijke ambtenaren worden teruggezet in rang (degradatie).

Als termijnen worden overschreden worden nieuwe deadlines gesteld. Intern binnen het Ministerie van Justitie wordt gewerkt met 3 termijnen. Na de eerste termijn krijgt de verantwoordelijke ambtenaar een waarschuwing. Na de tweede termijn wordt hij uit zijn functie gezet zodat zijn opvolger nog voldoende tijd heeft voor de derde termijn (de wettelijke termijn).

Bewijs is bewijs ook als het onrechtmatig verkregen is. De verantwoordelijke ambtenaren worden teruggezet in rang (degradatie).

Fouten in de dagvaarding worden verbeterd. De verantwoordelijke ambtenaren krijgen een fikse boete.

De ambtenaren die in de strafvordering werkzaam zijn moeten natuurlijk de beschikking hebben over deugdlijke informatiesystemen die hen op tijd waarschuwen als termijnen dreigen te worden overschreden.
De mogelijkheid tot het maken van fouten moet tot een minimum worden beperkt. Dat kan worden bewerkstelligd door een volledig bijgewerkte feiten- en cliŽnten database. Als deze fouten bevat die voorkomen hadden kunnen worden wordt de verantwoordelijke ambtenaar teruggezet in rang (degradatie).