Het moet rechter anders wordt het linker

God en Kabouters bestaan

Anno 2021 zijn er nog steeds zo'n 6 van de 7Ĺ miljard mensen die in een god geloven (Religie). God: te definiŽren als een spiritueel of anderszins bestaand wezen Die de wereld en alles er in geschapen heeft zoals Hij het wilde, de wereld nog steeds op de ťťn of andere manier beÔnvloedt en een Hiernamaals belooft waarin alles voor de in Hem gelovigen beter zal zijn en soms ook voor de ongelovigen een Hel in het vooruitzicht stelt.

Al die eeuwen - maar zeker nu met internet, Wikipedia en alle sociale media - kunnen al die gelovigen zich verdiepen in de kennis die de mensheid tot nu toe heeft opgedaan. De mensheid kan de natuur steeds meer naar zijn hand zetten, op zo een egoÔstische manier dat de rest van de levende wezens (overige dieren en planten) daar enorm onder lijden en stukje bij beetje zullen uitsterven. Als we maar het meest primitieve spoor van leven op Mars ontdekken zijn de wetenschappers in alle staten. We bouwen makkelijker een nieuwe samenleving op Mars dan dat we de Aarde conserveren en eens ontdekken welke dier- en plantensoorten er nog zijn in de diepzeeŽn en de oerwouden. De Aarde laten we versneld overgaan tot ťťn grote woesternij.

Er zijn natuurlijk wel miljoenen mensen die kunnen beredeneren dat God niet kan bestaan. Miljarden mensen kunnen en/of willen dat niet en geloven liever in iets dat hen troost biedt in dit verder merendeels rechteloze en harteloze bestaan. Heilige teksten worden altijd precies zo uitgelegd, 10× opnieuw beschouwd, net zolang totdat weer een bevestiging kan worden gevonden dat God het zo heeft gewild Insha Allah).

Referenties

Home

Religie
Kabouter
Mieren
Evolutie
Intelligent Design
Creationisme
Survival of the Fittest
Christendom
Jodendom
Islam
Insha Allah
Boeddhisme
Globale Opwarming
Wereldkaart met CO2-uitstoot
Deforestation
Zonnestelsel
Nieuwe samenleving op Mars
Wetenschappelijk benaderd moet een theorie - om als waar aangenomen te worden - gefundeerd zijn op eindeloze waarnemingen die elke keer de theorie bevestigen. Als miljarden malen is aangetoond dat de theorie klopt, maar ťťn keer niet, dan is de theorie NIET waar (of in ieder geval niet volledig). Maar over de theorie of God bestaat is het tegenovergestelde nog belangrijker: als miljarden malen is aangetoond dat de theorie niet klopt, maar ťťn keer wel, dan blijft de theorie NIET waar al zullen gelovigen zich fanatiek aan die ene strohalm vastklampen.

Maar wat als je nog nooit iets waargenomen hebt en het toch als bestaand en als de waarheid wilt bestempelen, bijvoorbeeld kabouters? (foto's, films) Men zal nooit kunnen bewijzen dat kabouters niet bestaan. Maar als niemand er ooit ťťn gezien heeft wordt het lastig een kabouter te omschrijven, te definiŽren. Dat geldt trouwens net zo goed voor bestaande wezens, er zijn zoveel verschillende exemplaren waargenomen dat het probleem dan is om het overeenkomstige van al die waarnemingen vast te leggen als een diersoort, bijvoorbeeld mieren. Er zijn ongeveer 12.000 ondersoorten bekend (Mieren). Toch is het frappant hoe snel een mens een exemplaar herkent als behorende tot de soort mier. Mieren komen overal op de wereld voor. Zelfs 100 miljoen jaar geleden kwamen mieren al voor. Er is dus geen mens op de wereld die zal ontkennen dat mieren bestaan.

Kabouters bestaan. In ieder geval als beeldje in de tuin van veel mensen. Als je aan een heleboel mensen vraagt hoe een kabouter er uitziet, dan zullen alle uitbeeldingen veel op elkaar lijken. In feite als smurfen maar dan niet blauw. We zijn het allemaal eens over hoe kabouters leven. Rien Poortvliet heeft ze uitgebreid geschilderd en beschreven, de Efteling heeft er een park aan gewijd. In vrijwel alle Westerse landen kent iedereen kabouters, en dat al honderden jaren. Maar als je kabouters wetenschappelijk gaat onderzoeken, kan er geen enkel bewijs gevonden worden voor hun werkelijke bestaan. Er is nog nooit een foto of een film van genomen, er is nog nooit een kabouterlijkje of fossiel gevonden of anderszins kabouter resten. Wat eten kabouters? En poepen ze ook? (want dan zouden we kabouterpoep vinden). Hoeveel kabouters zijn er? Zijn er soorten in, en zijn er dan soorten die op uitsterven staan, of hebben we ineens last van een kabouterplaag. Dat je hond die je in het bos uitlaat met een kabouter in zijn bek terugkomt. Zijn ze gevoelig voor bacteriŽn en virussen? Dat er een massale kaboutersterfte plaatsvindt en we dan een heleboel kabouterlijkjes in het bos vinden. Of dat er ineens een kabouter uit de kast komt, in de pers verschijnt en van alles over de kaboutersamenleving gaat vertellen (in welke taal weten we nog niet).

God bestaat. In ieder geval al zolang de mensheid bestaat. In vroege beschavingen bestonden er al ťťn of meerdere Goden. Van de Indianen (Manitou), de Noormannen (Odin, Thor), de SumeriŽrs (Ahura Mazda), de Egyptenaren (Ra), de Grieken (Zeus), de Romeinen (Jupiter), de Boeddhisten (Baka Brahma), de Hindoes (Vishnu, Shiva), de Joden (Jaweh), de Moslims (Allah) en de Christenen (Jehovah).
Excuses voor deze simpele opsomming (want ik noem honderden religies/Goden niet waarvan er ook miljoenen mensen zijn die hun leven zouden geven voor hun God), en al deze religies zijn veel complexer dan ik ze hier voorstel en hebben ook veel wijsheid in zich. Vrijwel altijd worden Goden verantwoordelijk gesteld voor de toestand in de wereld en wordt nog steeds verondersteld dat deze Goden de causale werking op deze wereld kunnen beïnvloeden. Vandaar het intensieve bidden, offers brengen aan de Goden en het streng volgen van de geboden. Ook zijn gelovigen bereid om het allerbelangrijkste in hun bestaan (hun leven) te offeren als ze denken dat ze daarmee door hun God beloond zullen worden in het Hiernamaals.
In de 3 belangrijkste monotheÔstische godsdiensten van deze tijd (Christendom, Islam, Jodendom) wordt de indruk gewekt dat je een persoonlijke band kan opbouwen met God.
Deze kun je bereiken door te bidden en in je gebed je wensen kenbaar maken. Als elke keer weer God deze wensen niet honoreert blijf je hopen dat Hij dat volgende keer wel doet: Hoop.
God heeft de wereld geschapen, heeft alle leven geschapen en zal op de Dag des Oordeels het Paradijs op Aarde herstellen voor hen die Hem trouw waren: Zekerheid.
In het Paradijs zul je voor eeuwig leven en voor eeuwig gelukkig zijn met je dierbaren, en God waakt over iedereen: Liefde.
Hoop, Zekerheid en Liefde. Het blijft een mooie belofte die gelovigen blind maakt voor de werkelijkheid die zijzelf elke seconde overal ter wereld kunnen aanschouwen maar die ze niet willen zien.

Daarmee komen we op de overeenkomsten tussen alle religies:
  • hun God is verantwoordelijk voor het bestaan van de wereld (intelligent design, creationisme), de wezens daarin en alles wat er gebeurt. God weet alles en bestuurt alles zoals Hij het wil Insha Allah).
  • alles wat slecht is wordt veroorzaakt door de vrije wil van de mens in combinatie met een duivelse engel.
  • als je onvoorwaardelijk gelooft in je God zul je daarvoor worden beloond in het Hiernamaals, een Paradijs waarin je eeuwig geluk vindt.
  • als je stout bent geweest, of ongelovig bent of in de verkeerde God gelooft (al ben je de beste mens op Aarde), dan zul je eeuwig branden in de Hel.
Er zijn een heleboel invalshoeken voor het beschouwen van het (niet)bestaan van een God:
  • de fysiologische: welke materiŽle bewijzen zijn er of waren er
  • de ethische: is deze wereld een betere doordat God zijn invloed voortdurend uitoefent
  • de historische: kunnen uit het verleden gebeurtenissen worden toegeschreven aan het ingrijpen van een God
  • de persoonlijke: wat heeft God voor mij persoonlijk gedaan en welke hoop biedt God mij
  • de apocalyptische: wat belooft God mij nadat ik er niet meer ben

De fysiologische.

Intelligent design, Creationisme zijn de meest gebruikte termen voor het 'bewijs' dat God bestaat door de onvoorstelbaar complexe materiŽle en biologische structuren die niet op een andere wijze zouden kunnen worden verklaard dan dat een God die ontworpen heeft. Het hele hoofdstuk Genesis is zo fout als het maar zijn kan, gebaseerd op het geocentrische idee dat de Aarde er eerst was en daarna alles er om heen werd gecreŽerd en om de Aarde heen ging draaien. De Aarde werd in 2 dagen geschapen, een dag te definiŽren als 1 omwenteling van de Aarde om zijn as ... die nog niet geschapen was.
De buitenste planeten (Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus) zijn gasplaneten met soms een kleine kern met vaste stoffen (Jupiter). Deze planeten hebben vrijwel dezelfde samenstelling als de Zon en zijn tegelijkertijd ontstaan met het ontstaan van de Zon (Zonnenevel). De Aarde en de andere binnenplaneten (Mercurius, Venus, Mars) bestaan uit diverse elementen van Waterstof tot Uranium (en verder, Periodiek Systeem, Samenstelling Aarde). De scheikundig meer geavanceerde elementen zoals die op de Aarde voorkomen kunnen enkel worden gebouwd door super sterren (Kernfusie). De materie waaruit de Aarde is samengesteld is dus ouder dan ons Zonnestelsel zelf. De Zon heeft door zijn zwaartekracht ruimtepuin van Supernovae ingevangen die tijdens de rotatie is gaan samenklonteren tot een planeet. In miljarden jaren zijn kometen en meteoren nog eens ingeslagen wat heeft geleid tot de huidige samenstelling van de Aarde.
Gelovigen stellen dat alles fysiologisch zo precies klopt (de afstand van de Zon tot de Aarde, de zwaartekracht op Aarde, de samenstelling van de dampkring (vooral het exacte percentage CO2), het magnetisch veld en de Ozonlaag die schadelijke straling tegenhouden, enz.) dat de enige verklaring kan zijn dat een Superwezen dit ontworpen heeft. Maar als er triljoenen planeten zijn is er altijd wel eentje die voldoet en toevallig leven wij er op. Het is als degene die de loterij wint dit aan God toeschrijft. Maar er wint altijd ťťn iemand de loterij. Dat wil niet zeggen dat er dus een God moet bestaan.
Hoe intelligent en complex bepaalde levende organismen ook zijn, ze zijn allemaal een keer ontstaan en sterven allemaal een keer uit (zoals de Neanderthalers, toch ook mensen). Dat ontstaan en uitsterven is vrijwel altijd het gevolg van Survival of the Fittest (het organisme dat zich op dat moment op die plaats het best heeft aangepast aan de natuurlijke omstandigheden). De evolutietheorie gaat over grote aantallen en honderdduizenden jaren. Sommige plant- en diersoorten weten zich honderden miljoenen jaren te handhaven (algen, varens, reptielen, insecten) en andere organismen leven slechts een miljoen jaar en zijn enkel nog terug te vinden als fossielen en/of in musea (Uitgestorven dieren). Als God zijn planten en dieren zo perfect had ontworpen, waarom sterven er dan elk moment vele uit, en zijn er inmiddels miljoenen soorten uitgestorven. Er ontstaan ook elk moment nieuwe plant- en diersoorten. De wetenschap snapt nu hoe dit fenomeen valt te verklaren door de Gentechnologie. Enkel de nieuwe plant- en diersoorten die bestand blijken tegen de aanvallen door virussen, bacteriŽn, schimmels en andere predatoren kunnen zich handhaven. Elke schijnbaar complexe structuur die een onintelligent dier maakt, is te verklaren, bijvoorbeeld een Spinneweb. Als je dan ziet hoe een complexe structuur als een spinneweb zo simpel kan worden gemaakt is het ineens geen wonder meer.
Er zijn zoveel natuurrampen. tsunami's, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, pandemieŽn. Natuurkundig allemaal volkomen logisch verklaarbaar, maar waarom heeft een God dit gewild als Hij de enige beweger is.
Inmiddels krijgen we een steeds beter beeld van de gigantische omvang en complexiteit van het Heelal, van megasterren, enorme sterrestelsels, quasars, pulsars, zwarte gaten en de wetten die daarmee samenhangen. Waarom zoveel complexiteit in het Heelal als we daar als mensheid toch nooit iets mee van doen krijgen. Had de Schepping zich niet kunnen beperken tot het Zonnestelsel, dat was vanuit de optiek van een Schepping logischer geweest als het toch om de mensheid en hun eindbestemming (het Paradijs) gaat.
Lees ook over de (fysio)logische verklaring hoe de Bijbel is ontstaan en waarom: Carel van Schaik.

De ethische.

God heeft de mens geschapen naar zijn evenbeeld (en heeft ook alle andere wezens geschapen maar die schijnen geen recht te hebben op een eeuwig eindoordeel). Hij heeft de mens geschapen met een vrije wil. …ťn van zijn Engelen (die Hij ook geschapen heeft) verleidde Adam tot het eten van de Boom der Wijsheid (via Eva die weer te veel geluisterd heeft naar een slang die blijkbaar dezelfde taal sprak), en sindsdien is de mens (en sindsdien ook alle planten en dieren maar daar wordt geen aandacht aan geschonken, wat hebben die dan misdaan) sterfelijk en zijn verbannen uit het Paradijs. Dat is ethisch onverteerbaar als je rekent dat God Adam en de Duivel en de slang en Eva zo heeft geschapen dat ze allemaal zo moesten handelen als ze deden. Had ze dan beter geschapen. Misdaad loont, zien we elke dag. Duitse oorlogsmisdadigers hebben tot hun 90e levensjaar een geweldig leven gehad in ArgentiniŽ, Paraguay en zelfs in Duitsland. Algemeen gesteld leven slechte mensen ongestoord en zonder geweten in weelde en leven naÔeve, lieve mensen elk moment in armoede en ellende. Dat is ook logisch als je uitgaat van Survival of the Fittest. De brave mensen houden zich aan de wetten en bekommeren zich om elkaar, en slechte mensen hebben lak aan elke wet en aan andere mensen waardoor ze zich vrijelijk kunnen verrijken. Daardoor zijn brave mensen een makkelijke prooi voor de belastingdienst en de boeven (vooral witte boorden) die ze bestelen, beroven, verkrachten en vermoorden. Onder die miljarden boeven zitten veel streng gelovigen die in hun optiek niets verkeerds doen behalve voor hun eigenbelang en hun bedrijf op te komen. Zelfs onder de dieven, rovers en moordenaars zitten vooral veel gelovigen omdat ze denken God uit te kunnen leggen waarom hun daden in Zijn belang zijn gedaan. Zij bidden 5× per dag, en houden zich verder aan alle beperkingen die God hen heeft opgelegd (6 zuilen, in deze zuilen vind je niets over liegen, stelen, roven en moorden). Onder de lieve, eerlijke, arme slachtoffers zitten ook veel ongelovigen. Volgens veel gelovigen moeten deze eeuwig branden in de Hel omdat ze ongelovig zijn. Het komt volkomen zinloos over om mensen op de wereld te zetten, die hele foute handelingen te laten doen omdat Hij dat zo gewild heeft en als ze sterven hen eeuwig te laten branden in de Hel (had ze dan liever niet geschapen).

De historische.

In het menselijke verleden zijn de meeste oorlogen gevoerd om religieuze redenen (de 1e en 2e wereldoorlogen zijn daarop uitzondering). Anno 2015 zijn de tegenstellingen vaak religieus getind (India-Pakistan, IsraŽl-omringende landen, Iran-Irak (sjiitisch-soennitisch), Mali, EthiopiŽ-SomaliŽ, Ierland-Engeland, Middenoosten-Westen. De vervolging van de Christenen tijdens de Romeinse overheersing, de voortdurende strijd tussen Protestanten en Christenen (de bloedraad, de inquisitie), de Kruistochten, de gewelddadige kerstening van Midden- en Zuid-Amerika. Vrijwel alle oorlogen en vervolgingen hebben een religieuze drijfveer. En alle betrokken gelovigen geloven in feite in dezelfde God, maar dat schijnt niet genoeg. De Heilige Schriften moeten hetzelfde zijn en zelfs dan - zoals bij Katholieken en Protestanten die de Bijbel delen, en Soennieten en Sjiiten die de Koran delen, is dat nog niet genoeg en moeten de overleveringen over de Profeet nog precies hetzelfde zijn en moet de kerkstructuur hetzelfde zijn anders maken ze elkaar nog massaal af. Wil de ware God opstaan. Waarom heeft - als God bestaat - zich hiermee nooit bemoeid. Hoe kan het dat zoveel van zijn trouwe volgelingen massaal andere volgelingen vermoorden in Zijn naam.

De persoonlijke.

Ik geloof niet. Zelfs als er een God voor me kwam staan en de grootste wonderen zou verrichten zou ik Hem nog niet geloven. Is dat dan erg, zo erg, dat ik daarvoor eeuwig in de Hel moet branden. God is gewoon niet te geloven, niet logisch. Stel dat ik me aan alle geboden zou houden, een lieve, eerlijke collega, vader, broer, buurman zou zijn. Ik bid 5× per dag, ga 2× per week naar de kerk, enz. Maar toch geloof ik niet in God. Ga ik dan naar de Hel. Stel dat ik me aan geen enkel gebod zou houden, een gemene, achterbakse collega zou zijn, mijn kinderen zou slaan en misbruiken, mijn buren zou terroriseren, maar ik bid 5× per dag om vergeving, ga 2× per week naar de kerk, enz. en ik geloof dat God me zal vergeven, ga ik dan naar het Paradijs. Het lijkt me niet eerlijk. Wat zou die collega, mijn kinderen, mijn broer, mijn buurman van me vinden als ze me dan tegenkwamen in het Paradijs.

De apocalyptische.

Het Paradijs. Op de Dag des Oordeels worden alle wezens die ooit geleefd hebben, weer tot leven gewekt (hoe doet niet ter zake) en wordt het Eindoordeel geveld. De goeden gaan naar het Paradijs dat hier op Aarde weer in ere wordt hersteld, en de slechten zullen eeuwig in de Hel branden (waar is dat dan als dat niet op Aarde is?). Het komt ethisch beter over om diegenen die als slecht worden gekenmerkt, niet meer tot leven te wekken (over de doden niets dan goeds). Volgens de Islam wordt een Jihadist in het Paradijs beloond met 72 maagden. Je moet je dan afvragen wat die 72 maagden in het Paradijs doen, wat hebben die misdaan om in het Paradijs als hoer te worden ingezet. En na ťťn keer zijn ze geen maagd meer (wat moet God dan verder nog met ze). Er moeten dus heel wat maagden deze straf ondergaan in het Paradijs terwijl toch altijd werd gesuggereerd dat enkel de goeden naar het Paradijs gaan. Op de Dag des Oordeels gaan alle goede mensen naar het Paradijs en zullen nooit meer sterven. Maar wat met baby's. Blijven die dan altijd baby of groeien die toch door tot volwassenheid? En tot welke leeftijd dan? En oude mensen. Wordt je dan weer jong of blijf je eeuwig in het Paradijs met je stoma, aderverkalking en rollator. Mongooltjes, toch erg lief, worden ineens intelligent? Verdwijnen al je ziekten zoals wratten, pukkels, bijziendheid, doofheid, lamme poot, enz. En regent en sneeuwt het nog? Of schijnt de Zon ook 's nachts (en ik was bang in het donker). Zijn er nog steeds muggen, vliegen, vlooien, teken, wespen. Bijten valse honden nog steeds en eten leeuwen gras? Komt er dan een zebraplaag omdat leeuwen ze niet meer opeten? En mag je nog steeds een biefstukje en zoute haring eten of moet je enkel nog vegetarisch eten? En mag je krabben als je jeuk hebt? En als je je nou verveelt? Wat dan? Mijn punt is dat een Paradijs scheppen hier op Aarde niet mogelijk is, tenminste niet langer dan 5 minuten. De wereld is zoals die is, en kan niet anders zijn. Wil je alles in deze wereld maar dan dat alles goed, lief en rechtvaardig is, dan heb je deze wereld niet goed aanschouwd. Die kan niet anders zijn dan deze is. Het grote punt waar het in het leven na de dood om gaat is, of jij als individu nou zo waardevol was dat je vereeuwigd moet worden in het Hiernamaals. Die ontelbare wezens naast jou als je leeft en vůůr jou toen je nog niet geboren was, waren die dan zo speciaal dat die vereeuwigd moeten worden. Welk individu durft van zichzelf te zeggen dat ze zo goed, zo uniek en zo speciaal is dat er meer recht is om eeuwig te leven dan die ontelbare andere wezens. Kijk eens goed in de spiegel. Vergelijk je lichaam eens met dat van andere mensen, met een prachtig dier als een tijger (lees bijv. slotdialoog). Vergelijk je prestaties met die van grote filosofen, schilders, dichters, schrijvers, componisten. Wat maakt nou dat je naast die mensen mag komen te staan. De angst voor het doodgaan (niet zozeer voor de dood zelf) geeft voeding aan de behoefte om eeuwig te kunnen leven alsof de dag van vandaag morgen nog een keer overgedaan kan worden, en dat in finitum zoals in Groundhog Day. En als je die film goed begrijpt die eigenlijk een komische versimpeling is van Samsara uit het Boeddhisme, dan wil je dat eigenlijk ook niet. Vandaar dat de dood een gewenst einde moet zijn van een onbetekenend leven dat niets heeft veranderd aan de wereld zoals hij nog steeds is en altijd zal blijven.


E-mail: info@hetmoetrechter.nl