Het moet rechter anders wordt het linker

Woninginbraak

In Nederland vindt er gemiddeld elke 3 minuten een woninginbraak plaats (dat zijn er 28800 per dag).

Vaak wordt verondersteld dat bij woninginbraak het verlies aan waardevolle spullen het grootste leed is. Maar dat is helemaal niet zo.
(een verzekering tegen een torenhoge premie zorgt voor schadeloosstelling).

Referenties

Home

Definitie van Inbraak
Feiten over inbraak
Strafvordering inbraak
21 inbraken in 1 maand

Verreweg het grootste leed is het verlies van de laatste veilige haven in deze jungle die de 'beschaafde samenleving' heet.
Want als deze samenleving beschaafd was geweest, hadden we met zijn allen voor een maximaal veilige samenleving gezorgd zodat we niet zelf hoeven te zorgen voor onze veiligheid met hekken, prikkeldraad, glasscherven, driedubbele sloten, slagvrij vensterglas, waakhonden, bewegingsmelders, schijnwerpers en camera's (zoals de politie ons adviseert als zwaktebod).

Vraag mensen die slachtoffer zijn geworden van woninginbraak, en steevast krijg je als antwoord dat ze zich niet meer veilig voelen in hun eigen huis, en dat de spullen waar ze altijd zo aan gehecht waren, minder waarde heeft gekregen. Ze beleven daar vanaf dat moment minder plezier aan.
Nare mensen hebben aan hun dierbare spullen gezeten, die ze - als ze al niet vernield zijn - als een ravage terugvinden in hun zo'n dierbare veilige haven.
De slachtoffers krijgen slaapproblemen en angsten bij het horen van alle geluiden die voorheen niet als alarmerend werden beschouwd.

Als bewoners inbrekers op heterdaad betrappen kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan, afhankelijk van de opstelling van de bewoners en de reactie van de inbrekers. De daarbij ontstane worstelingen, gewonden en zelfs doden zullen leiden tot een strafzaak waarbij ook de bewoners niet vanzelfsprekend vrijuit gaan (wat mij betreft vrijwel altijd het geval zou moeten zijn, of er moet aangetoond kunnen worden dat de bewoner met voorbedachten rade een inbreker leed heeft willen berokkenen).

De strafvordering is gezien de risico's en de blijvende trauma's voor de bewoners, veel te laag:
6 maanden enkelband.
Inbrekers zijn vrijwel altijd recidief, de kans op herhaling is 98%. De straf bij herhaling is maximaal 12 maanden gevangenisstraf, en dat blijft zo of een inbreker nu voor de 2e of 30e keer inbreekt. Dat betekent altijd dat de recidive inbreker na 6 maanden weer op straat staat.
En gevangenissen zijn tegenwoordig luxe hotels. De laatste 6 maanden brengt de inbreker door in een ZBBI (Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting) wat inhoudt dat de inbreker enkel nog in zijn cel slaapt, en de rest van de tijd sport, klusjes en spelletjes doet. Ze mogen zelf hun eten klaar maken (dan wordt hun standaard diner weggegooid).

Het moge evident zijn dat deze strafvordering niet bijdraagt aan het terugdringen van de recidive, of te wel de kans dat u in de toekomst met dezelfde inbreker te maken gaat krijgen, is groot.

Rekenmodel Woninginbraak

Parameters
Inbraken Per inbraak
Inbraken/dag % Aangifte % Pakkans % Recidive Schade Boete
Kosten politie/geval Kosten O.M./geval Kosten Rechters/geval Kosten Advocatuur/geval
Uren Tarief Uren Tarief Uren Tarief Uren Tarief
GevangenisstrafDoorrekeningen
Voorwaardelijk J/N Dagen Kosten/dag Aantal regels