Het moet rechter anders wordt het linker

De grondwet

De meeste democratische staten hebben een grondwet.
In het algemeen bevatten grondwetten het volgende:
  • Rechten en plichten van de burgers
  • Voorschrift voor de structuur van de regering en de volksvertegenwoordiging.
  • Verdeling van de macht tussen de regering, de volksvertegenwoordiging en de rechterlijke macht.

Referenties

Home

Grondwet
De Nederlandse grondwet
Motie van wantrouwen
Trias Politica
In het kader van afschrikking is het essentieel dat het wettelijk vastgelegd is dat burgers zich moeten houden aan de wetten van de staat.

Maar het is ook essentieel dat het vonnis van de rechters op geen enkele wijze be´nvloed kan worden door de regering en door de volksvertegenwoordiging.
Deze verdeling der machten vindt zijn oorsprong in Montesquieu's Trias Politica:
De 3 machten: regerende macht, wetgevende en controlerende macht, en rechterlijke macht moeten compleet onafhankelijk van elkaar kunnen handelen om belangenverstrengeling te voorkomen.
  • De volksvertegenwoordiging kan een voorstel doen om de grondwet of overige wetten aan te passen maar moet eerst aftreden waarna een nieuw gekozen volksvertegenwoordiging de aanpassingen moeten bekrachtigen met meer dan ¾ van de stemmen.
  • De volksvertegenwoordiging controleert de regering. Als de volksvertegenwoordiging in meerderheid van stemmen vindt dat een regeringslid faalt of vindt dat de hele regering faalt, kan het regeringslid of de hele regering ontslagen worden (er volgen dan nieuwe verkiezingen).
  • Na elke regeringsperiode volgen nieuwe verkiezingen. Als er een voorstel ligt om de grondwet aan te passen, kan de burger door op bepaalde volksvertegenwoordigers te stemmen, de stemming over de aanpassing van de grondwet be´nvloeden.