Het moet rechter anders wordt het linker

De doodstraf

De doodstraf is de ultieme, rigoureuze oplossing voor onverbeterlijke, gevaarlijke criminelen.
De hele mensheid bestaat deze straf al. De laatste honderd jaar is er een mondiale tendens om deze straf af te schaffen: Doodstraf

De term Doodstraf is eigenlijk niet juist: een 'straf' veronderstelt dat het afschrikt, dat het corrigeert tot ander gedrag. En dat is niet het geval want het individu dat zich zou moeten beteren is er na de straf niet meer.

Alle gerechtelijke straffen zouden de afschrikking moeten dienen. Dit geldt echter niet voor de doodstraf. In feite is de doodstraf een falen van het rechtssysteem. Alle mogelijkheden tot corrigeren en reÔntegreren zijn uitgeput. Deze crimineel mag nooit meer in de samenleving terugkeren. Verbanning naar een oord waar de crimineel nooit meer van kan ontsnappen zou een betere oplossing zijn. Maar die oorden zijn er sinds de mondialisering niet meer: Duivelseiland. Het gevaar van ontsnapping - en de dodelijke gevolgen voor onschuldige burgers - is onverantwoord groot. De enige, meest zekere oplossing is de definitieve uitschakeling van het directe gevaar: en dat is de crimineel zelf.

Referenties

Home

Doodstraf
Levenslang
Speciale privileges
Duivelseiland
Levenslang veroordeelde moordt
Amnesty International: Doodstraf
Mensenrechten
Lijst levenslang veroordeelden
Schopenhauer: Over straffen
Jesse R vraagt vervolging
Levenslang op proefverlof

Waarom levenslange gevangenisstraf geen goed alternatief is

Alle gerechtelijke straffen zouden de afschrikking moeten dienen. De levenslange gevangenisstraf schrikt echter niet af. 10 jaar gevangenisstraf schrikt wel af omdat er een lange periode wordt overzien van vrijheidsberoving waarna de crimineel weer moet integreren in de samenleving. Dat zijn enorme omschakelingen, eerst van de vrijheid en de welvaart naar de opsluiting en het monotone, simpele gevangenisleven waarin de gevangene zijn plaats moet vinden in de pikorde, en daarna weer integreren in een samenleving die inmiddels in 10 jaar is veranderd. Ook het weer moeten integreren kan als een kwelling worden beschouwd.

In een levenslange gevangenisstraf echter zal de crimineel zich berusten, en zal zich snel specialiseren in deze penitentiaire samenleving. Bovendien krijgen levenslang veroordeelden speciale privileges.

Het grootste probleem echter is, dat een tot levenslang veroordeelde zich elke misdaad kan permitteren, immers: welke straf kan hem nog van welke daad dan ook weerhouden.
De zwaarste straf is hem immers al opgelegd.
In sommige staten van de USA kan nog zowel de doodstraf als levenslang worden opgelegd.
Hier zijn ook vele gevallen bekend van gepleegde moorden in de gevangenis waarna de moordenaar alsnog de doodstraf kreeg.
Had Troy Kell deze moord in een Nederlandse gevangenis gepleegd, dan kan het Nederlandse rechtssysteem hem niets meer maken.
Sterker nog: hij kan in de Nederlandse gevangenis ongestraft zoveel moorden plegen als hij wil.
Mohammed Bouyeri kreeg levenslang voor de moord op Theo van Gogh. Hij kan in de gevangenis elke medegevangene aandoen wat hij wil:
Jesse R vraagt vervolging

Wat Amnesty International over de doodstraf zegt

Amnesty International is een internationale organisatie die zich wereldwijd inzet voor de naleving van de Mensenrechten.
Ondanks het vele goede werk wat deze organisatie verzet, slaat deze organisatie helemaal door daar waar het de doodstraf betreft. Mijn dochtertje van 11 moest op de basisschool verplicht een brief schrijven aan een crimineel in de dodencel in de USA. Dus zonder aan de ouders te vragen bestaat de kans dat mijn dochtertje in contact wordt gebracht met een crimineel die misschien wel de verkrachting en moord op kleine kindertjes op zijn geweten heeft.

Dit is wat op de Nederlandse site wordt gemeld over de doodstraf:

'Een veelgebruikt argument voor de doodstraf is dat deze afschrikwekkender is dan enige andere straf. En daarmee een preventieve werking heeft tegen criminaliteit. Meerdere onderzoeken hebben echter aangetoond dat er geen verband is tussen de doodstraf en het aantal ernstige misdaden dat gepleegd wordt.'
De preventieve werking die van de doodstraf uitgaat kan niet worden ontkend voor degenen die ter dood zijn gebracht: die zullen nooit meer een misdaad plegen. Ik heb hierboven al aangegeven dat de doodstraf eigenlijk geen straf mag heten en dat afschrikken niet het doel is. Toch is vrijwel iedereen er van overtuigd dat het ook afschrikt al zullen er altijd mensen blijven die zich ook daar niet door laten weerhouden.

'Een ander veelgehoord argument is dat de doodstraf de enige manier is om moordenaars en verkrachters definitief onschadelijk te maken. Dit is echter is strijd met een belangrijk rechtsbeginsel: straffen kunnen alleen betrekking hebben op misdrijven die zijn gepleegd, niet op misdrijven die nog gepleegd zouden kunnen worden.'
De rechter neemt wel degelijk in ogenschouw hoe groot de kans op herhaling is. Als die kans miniem is krijgt een schuldige een voorwaardelijke veroordeling: als de schuldige dan nog een keer dezelfde daad pleegt zal er een onvoorwaardelijke straf volgen.
Als iemand schuldig bevonden wordt aan moord en de kans op herhaling wordt door de rechter groot geacht, dan zal hoogstwaarschijnlijk een levenslange gevangenisstraf worden opgelegd.

'Een derde argument is dat van het aloude Ďoog om oog, tand om tandí. Dat is in een modern rechtsstelsel een oneigenlijke redenering. Straffen worden niet opgelegd uit wraak, maar om de samenleving een signaal te geven en de schuldige met harde hand te dwingen tot verbetering van zijn gedrag. Een rechter dient een zorgvuldige afweging te maken om de juiste straf te bepalen, in het volle besef dat dit voor de slachtoffers niet altijd een genoegdoening kan zijn.'
Wraak mag en zal nooit een factor van betekenis in een rechtssysteem zijn. Een misdadiger kan er niets aan doen hoe hij geboren is en kan er weinig aan doen dat hij zo geworden is. De mens wordt ook niet gestraft maar zijn daad wordt gestraft opdat deze straf andere potentiŽle daders voldoende afschrikt: Schopenhauer: Over straffen .

'Een voor de hand liggend argument tegen de doodstraf is dat de straf onomkeerbaar is. Altijd bestaat het risico dat een onschuldige wordt geŽxecuteerd. In de Verenigde Staten zijn sinds 1973 113 personen uit de dodencel vrijgelaten nadat was gebleken dat zij ten onrechte tot de doodstraf waren veroordeeld. In 23 zaken in de twintigste eeuw kwam deze vaststelling pas nadat ze waren terechtgesteld.'
De doodstraf mag mijns inziens dan ook nooit ten uitvoer worden gebracht als de ter dood veroordeelde volhoudt onschuldig te zijn.
De ter dood veroordeelde krijgt zijn leven lang de kans om zijn onschuld te bewijzen, maar dan wel vanuit de dodencel: contact met andere mensen - waaronder de gevangenbewaarders - moet tot het uiterste minimum worden beperkt omdat hij als levensgevaarlijk moet worden beschouwd.

De doodstraf blijkt ook onevenredig vaak zwakkere groepen in de samenleving te treffen. Zo wordt in de VS veel vaker de doodstraf geŽist tegen een zwarte dan tegen een blanke dader. Een recent onderzoek toonde aan dat in Philadelphia (VS) de kans op de doodstraf vier keer hoger is voor een zwarte verdachte dan voor een blanke. En terwijl het aantal zwarte en blanke slachtoffers van moord in de VS ongeveer even hoog is, was 82 procent van alle geŽxecuteerden sinds 1977 veroordeeld voor moord op een blanke.'
Dat is typisch een probleem van de USA en zegt objectief niets over de voors en tegens van de doodstraf zelf.

Op de internationale site van Amnesty International staat het volgende nog:

The death penalty is the ultimate denial of human rights.
Aan de Mensenrechten heb ik een apart hoofdstuk gewijd.
Mensenrechten dienen niet onvoorwoorwaardelijk van toepassing te zijn op misdadigers die een straf moeten ondergaan. Zie 2.6

It is the premeditated and cold-blooded killing of a human being by the state.
De samenleving zal nastreven dat de uitvoering van staatsactiviteiten goed voorbereid en doordacht plaatsvindt. De daarbij ontstane emoties mogen geen invloed hebben op de uitvoering.

This cruel, inhuman and degrading punishment is done in the name of justice.
Zie vorig antwoord. De mensheid is waarschijnlijk de enige diersoort die zichzelf gedurende zijn existentie zo massaal uitmoordt. Dus het vermoorden van de eigen soort is niet iets waar we trots op moeten zijn maar is erg menselijk.
Het slachten van miljarden varkens, koeien, schapen, geiten en kippen vindt ook plaats onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw. Dit gebeurt vaak ook nog ritueel en zonder verdoving. Deze miljarden dieren hadden niets misdaan, zie Dierenmoord
Daar heeft Amnesty International niet ťťn woord aan gewijd.

It violates the right to life as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights.
Wezens worden geboren en wezens sterven. De wezens worden niet geboren omdat ze recht op leven hebben en als wezens een andere dood dan middels de doodstraf sterven kunnen ze ook niet aankloppen bij het Europese hof voor de rechten van de mens
Het komt elke dag voor dat onschuldige mensen sterven omdat er geen geld is voor een medische behandeling, terwijl Nederland elke dag minstens 300 Euro per dag uitgeeft aan een zware crimineel die in de gevangenis zijn straf moet uitzitten, en dan nog in volle gezondheid onder het genot van goede maaltijden, sporten en amusement, door ons allen betaald. Waar is de rechtvaardigheid.

Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception regardless of the nature of the crime, the characteristics of the offender, or the method used by the state to kill the prisoner.
Graag verneem ik het standpunt van Amnesty International of een mens gerechtigd is om een ander mens te doden als deze op het punt staat om je kind te vermoorden. Het niet definitief uitschakelen van een potentiŽle moordenaar stelt het leven van ieder onschuldig wezen in direct, groot gevaar.