Het moet rechter anders wordt het linker

Winkeldiefstal


Winkeldiefstal valt volgens de politie en de rechterlijke macht onder "kleine" criminaliteit terwijl de detailhandel moord en brand schreeuwt over de toename van winkeldiefstal. We hebben het dan over € 1360 miljoen schade per jaar!. Voor veel winkeliers komt dat er op neer dat ze één dag per week voor niets hebben gewerkt.
De winkelbranche doet al van alles om de winkeldiefstal terug te dringen:
  • Particuliere bewaking wordt ingehuurd
  • Uitgangen worden voorzien van detectiepoortjes die artikelen waarnemen die niet afgerekend zijn
  • Er worden camera's geplaatst
  • De artikelen zelf worden voorzien van een electronisch label dat uit kan worden gezet bij de kassa
  • De artikelen worden voorzien van een klem die er bij de kassa met een speciale tang af kan worden gehaald
  • Artikelen worden achter een glazen wand geplaatst om te kunnen worden bekeken. Als een artikel wordt gekocht wordt die uit het magazijn gehaald (Kijkshop)
  • Artikelen worden achter een glazen deur geplaatst. Alleen het winkelpersoneel heeft een sleutel om de glazen deur te openen en het artikel er uit te halen (Kruidvat)
  • Sommige winkels hebben een speciale cel laten bouwen om winkeldieven tijdelijk in op te kunnen sluiten tot de politie komt (dit is overigens bij de wet niet toegestaan)

Referenties

Home

Vergoeding & boete winkeldiefstal
Anti actie
Winkeldiefstal hoogst in Nederland
Winkeldief plukken
Winkeldiefstal neemt toe
Winkeliers doen geen aangifte
Winkeldieven krijgen straatverbod

Toelichting op het rekenmodel
Het zal overduidelijk zijn dat al deze maatregelen de winkelier veel geld zal kosten waar geen enkele inkomsten tegenover staan. De kosten zullen worden versleuteld in de prijzen van de artikelen: de klant betaalt, totale kosten € 2190 miljoen!
De klant heeft overigens nog veel meer last van al deze maatregelen: Conclusie is dat met de huidige strafvordering de winkelier en de klant behoorlijk last hebben van winkeldiefstal. We zouden er als vanzelfsprekend van uit moeten kunnen gaan dat de overheid zijn taak serieus neemt in het bestrijden van winkeldiefstal. Als de overheid dat de afgelopen 30 jaar had gedaan hadden klanten en winkeliers geen last gehad van alle preventieve maatregelen en hadden de artikelen goedkoper gekund.
Nu worden alle lasten op de winkelier en de klant afgewenteld. Dat moet anders.
Mijn voorstel is om elke winkeldiefstal met gevangenisstraf te straffen. Als een aan winkeldiefstal schuldig bevonden persoon voor de eerste keer wordt betrapt, zal dat een geheel voorwaardelijke straf zijn. Bij de volgende keer zal deze voorwaardelijke straf ten uitvoer worden gebracht, en zal voor het nieuwe vergrijp dezelfde onvoorwaardelijke straf gelden. Voor elk vergrijp geldt 5 dagen gevangenisstraf (arbitrair). Dit zal bijzonder afschrikwekkend werken voor de gemiddelde winkeldief. Winkeldiefstal zal tot uitzonderlijke incidenten zijn teruggebracht.

Huidige situatie

Slechts 2% van de winkeliers doet aangifte, 35.000 aangiften per jaar: Winkeliers doen geen aangifte
Het totaal aantal geconstateerde winkeldiefstallen is dan: 1,75 miljoen.
Stel de pakkans op 10%. Dat zou betekenen dat er 17,5 miljoen diefstallen in een jaar zijn (gepleegd door vaak dezelfde winkeldieven).
De kans dat een winkeldief veroordeeld wordt is dan 35.000 / 17.500.000 = 0,2%.
Gemiddeld wordt voor € 1360M / 17,5M = € 777 per keer gestolen (Winkeldiefstal neemt toe).
De boete voor een winkeldiefstal is maximaal € 350 + de vergoeding voor de winkelier € 181 = totaal € 531.
Als een notoire winkeldief blijft stelen dan is zijn opbrengst 500 x € 777 = € 388.500 alvorens hij wordt veroordeeld en één keertje € 531 boete moet betalen!
Conclusie: Winkeldiefstal loont. Er gaat van de boete werkelijk geen enkele afschrikking uit om notoire winkeldieven te stoppen. Fatsoenlijke mensen zullen niet gauw winkeldief worden maar de twijfelaars zullen al snel gaan stelen als ze deze gegevens kennen.
De recidive (het percentage winkeldieven die niet afgeschrikt worden maar door blijven stelen zelfs als ze veroordeeld zijn geweest) zal daarom erg groot zijn, stel 95% (95 van de 100 veroordeelde winkeldieven blijven doorstelen).

Het trendverloop zal dan als volgt zijn:
Moment Diefstallen Schade Veroordeeld Recidivisten Boetes Kosten rechtsvervolging In gevang Kosten detentie Analyse
Vandaag 47.945 € 4.938.335 96 0 € 24.000 € 38.400 0 € 0 17.500.000 / 365 dagen = 47.945. 47.945 × € 103 = € 4.938.335. 0,2% van 47.945 = 96.
96 x € 750 = € 72.000. 96 × (2 × 200) = 38.400.
Morgen 47.940 € 4.937.820 96 9 € 24.000 € 38.400 0 € 0 Recidive 95%. Dat betekent dat van de 96 mensen die veroordeeld zijn
er 91 opnieuw zullen stelen, en 5 niet meer. 10% van die 91 wordt opnieuw betrapt = 9
Overmorgen 47.935 € 4.937.305 96 18 € 24.000 € 38.400 9 € 1800 Enz.

Conclusie uit dit rekenmodel: Het straffen van winkeldieven met de huidige pakkans, strafmaat en recidive heeft bijna hetzelfde effect als helemaal niets doen. Het is in ieder geval voor de samenleving goedkoper om dan maar helemaal niets te doen.

Voorstel gewenste situatie

Het totaal aantal geschatte winkeldiefstallen is nog steeds: 17,5 miljoen (gepleegd door vaak dezelfde winkeldieven).
De pakkans wordt niet groter, blijft 10%.
Winkeliers zullen echter veel vaker aangifte gaan doen omdat ze direct het effect zien, stel 90% doet aangifte.
Het aantal winkeldieven die dan veroordeeld wordt, wordt dan 10% van 17,5 miljoen × 90% = 1.575.000 per jaar!
De straf voor winkeldiefstal wordt 5 dagen cel + € 750 boete. De eerste keer geheel voorwaardelijke gevangenisstraf. De 2e keer volgt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf + de vorige voorwaardelijke gevangenisstraf + € 750 boete.
De recidive (het percentage winkeldieven die niet afgeschrikt worden maar door blijven stelen zelfs als ze veroordeeld zijn geweest) zal dan behoorlijk afnemen. Stel dat nog maar 5% blijft stelen na een veroordeling (ook degenen die nog nooit gesnapt zijn zullen een stuk voorzichtiger worden: de strafmaat is enorm toegenomen).

Het trendverloop zal dan als volgt zijn:
Moment Diefstallen Schade Veroordeeld Recidivisten Boetes Kosten rechtsvervolging In gevang Kosten detentie Analyse
Vandaag 47.945 € 4.938.335 4.315 0 € 3.236.350 € 14.671.000 0 € 0 17.500.000 / 365 dagen = 47.945. 47.945 × € 103 = € 4.938.335. 10% pakkans en 90% aangifte van 47.945 = 4.315.
4.315 × € 750 = € 3.236.250. 4315 × (2 × 200 + 3 × 200 + 4 × 300 + 4 × 300) = 14.671.000.
Morgen 44.062 € 4.538.386 3966 216 € 2.974.500 € 13.484.400 0 € 0 Van de 4.315 van gisteren blijft 5% doorstelen, dat zijn er 216,
95% zal niet meer stelen: 4.099. 47.945 - 4.099 + 216 = 44.062.
De 216 recidivisten gaan vanaf morgen 10 dagen het gevang in.
Overmorgen 40.294 € 4.150.282 3626 413 € 2.719.500 € 12.328.400 216 € 43.200 Het aantal diefstallen neemt constant af met 95%, maar er komen steeds meer recidivisten bij.
Recidivisten die in het gevang zitten, kunnen tijdelijk niet stelen. Die vrij gekomen zijn, wel.
Dag 99 1394 € 143.582 125 2519 € 93.750 € 425.000 1131 € 226.200 Er is een status quo ontstaan. Deze getallen blijven de volgende dagen hetzelfde, zie rekenmodel onder.
Wilt u hoegenaamd geen winkeldiefstallen meer, zet de gevangenisstraf op 100 dagen (reken door).

De rechtsgang kost ± € 3400 Euro per geval, gevangenisstraf € 200 Euro per dag per geval.

Met economische delicten is het streven dat de criminelen geheel zelf de kosten betalen van hun aanhouding en detentie.
Door in onderstaand rekenmodel zelf met parameters te experimenteren kan een gewenste eindtoestand worden bereikt, zie Toelichting op het rekenmodel.

Rekenmodel winkeldiefstal

Parameters
Diefstallen Per diefstal
Diefstallen/dag % Aangifte % Pakkans % Recidive Schade Boete
Kosten politie/geval Kosten O.M./geval Kosten Rechters/geval Kosten Advocatuur/geval
Uren Tarief Uren Tarief Uren Tarief Uren Tarief
GevangenisstrafDoorrekeningen
Voorwaardelijk J/N Dagen Kosten/dag Aantal regels