Het moet rechter anders wordt het linker

Abortus

Abortus betekent het verwijderen van het nog ongeboren kind uit de baarmoeder. De bedoeling hiervan is dat het ongeboren kind sterft alsof het er nooit geweest is (het wordt meestal ook niet begraven of gecremeerd en heeft ook geen naam).
Abortus is nog steeds een heikel onderwerp voor vele gelovigen die menen dat abortus moord is op een ongeboren kind en een belediging is van God die het krijgen van kinderen als een zegen heeft gegeven. God is in hun ogen de enige die mag beslissen over leven en dood.
Ons eerste kind is gestorven na 3 maanden na conceptie door een natuurlijke abortus (miskraam). Mijn vrouw en ik wisten helemaal niet wat er gebeurde, het gebeurde gewoon. Natuurlijk vonden we dat niet leuk maar we hebben eigenlijk nooit beseft wat we gemist hebben. Het wezentje in wording had nog geen identiteit, we hebben ook nooit geweten of het een jongetje of een meisje geworden zou zijn (waarom is dit belangrijk? om het in perspectief te zetten met een opgewekte abortus).,
Gelovigen blijven zich verzetten tegen abortus.
In de landen waar het wel toegestaan is (waaronder Nederland) is er een termijn gesteld tot hoeveel weken na de laatste menstruatie nog abortus mag worden gepleegd.
De wetgeving rond Abortus is beschreven in het strafrecht.
In de meeste landen is abortus verboden maar vindt het wel massaal illegaal plaats.

Soms wordt abortus door de overheid gestimuleerd in het kader van bevolkingsregulering (bijvoorbeeld in China).

Referenties

Home

Abortus

Advies

Abortus is een medische ingreep die leidt tot de dood van het ongeboren kind. Alhoewel iedereen er een mening over zal hebben, en alhoewel het goed is dat er wetgeving is die grenzen stelt, is het voornamelijk iets wat de moeder en de vader aangaat.
Bijna altijd is er al sprake van een slechte levensverwachting voor het ongeboren kind: de moeder is vaak nog te jong en kan de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind niet aan. De vader wil het kind niet erkennen of heeft het kind door verkrachting verwekt.
De mensen die zich zo druk maken over abortus bij een moeder die ze totaal niet kennen, de gezinssituatie niet kennen, hebben totaal geen interesse meer als het kind wel geboren wordt en daarna verwaarloosd en mishandeld wordt, en misschien opgroeit voor galg en rad.